Menu Hledání festivalů Kalendář festivalů

Investujte do houslí!

Historie i současnost houslí je fenomén,
který nás všechny spojuje a funguje jako muzikantské esperanto!

V průběhu několika staletí si housle vybudovaly své pevné místo mezi hudebními nástroji napříč všemi věkovými kategoriemi i společenskými vrstvami. V současné době neslouží tyto mistrovské nástroje pouze ke sběratelským účelům, ale také k efektivnímu, vysokému a rychlému zhodnocování peněz.

 

Pro zájemce o mistrovské housle

V současnosti stále více roste zájem o mistrovské housle jak v České republice, tak ve světě.

Tento druh investice má totiž hned několik výhod najednou. Míra zhodnocení je často velmi vysoká a takto „uložené“ úspory s sebou nenesou riziko, jako například akcie apod.

Houslový virtuóz Jaroslav Svěcený říká:

Příkladným je italský houslař Stefano Scarampella, který žil na přelomu 19. a 20. století – tedy ve světě houslí vlastně nedávno. Před pár lety byly jeho nejlepší nástroje k mání za 50 tisíc euro, o něco později za 90 tisíc eur a nedávno jsem viděl, že jedno výtečné Scarampellovo violoncello se ve Švýcarsku prodalo za 280 tisíc euro. Zájem o tyto „mladší“ italské houslaře je hodně patrný. Zde také můžeme vidět i meziroční nárůst o 20 procent.

Díky spolupráci s významnými osobnostmi české hudební scény můžeme zájemcům o koupi mistrovských houslí zajistit veškerý servis:

  • zprostředkování setkání s majitelem houslí
  • doprava na místo setkání, ubytování s plným servisem
  • soudní ověření pravosti jediným českým certifikovaným znalcem panem Jaroslavem Svěceným
  • doprava nástroje + pojištění přepravy k novému majiteli nástroje

Záštita houslového virtuóze a certifikovaného znalce pana Jaroslava Svěceného a zázemí stabilní české cestovní společnosti FLY UNITED nám dovoluje poskytnout zájemcům o mistrovské nástroje kompletní služby té nejvyšší kvality včetně soudního znaleckého ověření pravosti. V České republice je tento kompletní servis jediný tohoto typu.

V případě zájmu o koupi či bližší informace, spojené s investováním do špičkových hudebních nástrojů kontaktujte naši společnost – rádi Vám pomůžeme.

 

housle

sveceny

Jaroslav Svěcený

Proslulý český virtuós, sběratel houslí, populizátor houslové hry a jeden z nejvýznamnějších současných českých houslistů. To vše představuje jméno Jaroslav Svěcený.

Po absolvování Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění své vzdělání dovršil kurzy u slavných světových virtuosů Nathana Milsteina a Gidona Kremera. Za dobu svého působení na hudební scéně obdržel řadu ocenění, například prestižní cenu Masarykovy akademie umění za tvůrčí uměleckou činnost či zlatou plaketu prezidenta republiky.

Jaroslav Svěcený je však nejen vynikajícím virtuós, ale také velmi uznávaným odborníkem na historii a stavbu houslí. V roce 2008 byl jmenovám soudním znalcem v oboru smyčcových hudebních nástrojů.

Něco málo z historie

Historický vývoj houslí ve světě

O pravém vzniku houslí se dodnes vede mnoho pochybností a spekulací. Dá se však říci, že housle jsou výsledkem dlouhého vývoje strunných nástrojů, které jim předcházely. První moderní housle byly podle všeho postaveny v první polovině 16. století v severní Itálii.

Tento nástroj si velmi rychle získal oblibu napříč všemi společenskými vrstvami a rozšířil se následně do celé Evropy. Nejstarší dochované housle vyrobil Andrea Amati v Cremoně roku 1564.

Největší oblibu si tento nástroj získal v Itálii, odkud pochází také ty nejslavnější housle světa. Nejznámější rod houslařů je bezpochyby rod Stradivariů, který pochází taktéž z italské Cremony.

Pozadu však nezůstaly ani ostatní evropské státy, kde se také zrodily houslařské rody světového věhlasu.

Tato stránka je věnována těm nejslavnějším evropským a českým houslařům a jejich mistrovským nástrojům té nejvyšší kvality.

Historický vývoj houslí v Čechách

První houslaři a loutnaři se v Čechách objevují až v době renesance, převážně v Praze. V období třicetileté války byla země značně zdevastována a nastal celkový úpadek společnosti, což mělo velmi neblahý dopad na všechna tehdejší řemesla, houslaře
a loutnaře nevyjímaje.

Zrození obecně srozumitelné hudby, která se dnes nazývá „klasická“, nastalo v Čechách v období baroka. Vliv na vzestup hudby a hudebních nástrojů měla v té době jak bohatá šlechta, tak i vysoké duchovenstvo.

Začaly se stavět první komorní nástroje pro zámecké salony se subtilním, jemným zvukem. Housle tohoto typu měly vysoce klenutou přední i zadní desku a stavěl je např. slavný tyrolský houslař 17. století Jacob Stainer.

Naopak chrámové prostory vyžadovaly více síly a zvuku, který vyžaduje méně či nízko klenutou přední i zadní desku nástroje, kterých bylo v Praze skutečně velmi mnoho,
včetně nástrojů Antonia Stradivariho.

S postupem času se v Čechách zrodila houslařšká tradice, která přetrvala až do současnosti
a v rukou mistrů houslařů například z rodů Špidlenů, Pilařů či Vávrů pokračuje dál. Hudebnímu světu tak Česká republika dává nadále nástroje té nejvyšší kvality.